Tarieven

"Krachten die groei of verandering beïnvloeden binnen een systeem"

Tarieven

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het traject (Persoons Gebonden Budget), kunt u contact opnemen met onder andere het wijkteam van de gemeente waar u woont, met uw jeugd- en gezinsbeschermer/ (jeugd)reclasseringswerker, of met uw advocaat. Vraag bij uw gemeente naar een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is iemand die het aanbod van zorg en ondersteuning in uw regio goed kent. Hij kijkt samen met u wat u nodig heeft en waar u terechtkunt. Een cliëntondersteuner is geen hulpverlener en werkt ook niet bij een zorgorganisatie. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en gratis, klik hier voor meer informatie

Als Dynamiek Jeugd in de beschikking van de rechtbank is opgenomen, wordt het vergoed door de gemeente. Het maatwerk dat Dynamiek Jeugd biedt, is intensief en vraagt van Dynamiek Jeugd deskundigheid vanuit verschillende invalshoeken. De gesprekken zullen daarom veelal plaatsvinden met twee SKJ geregistreerde professionals.

Dynamiek Jeugd biedt de mogelijkheid voor ouders om ieder een eigen aanspreekpunt te hebben binnen Dynamiek Jeugd. Elk traject heeft minimaal twee vervolggesprekken. Het aantal begeleide omgangsmomenten binnen deze trajecten kan variëren

  • Onze jeugdprofessionals zijn SKJ geregistreerd.
  • Onze MfN Registermediators zijn gekwalificeerd en erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).
  • Op het toepassen en het voeren van de naam SCHIPaanpak rust licentie zodat cliënten en hun verwijzers weten dat de door hun gecontracteerde SCHIP-behandelaar voldoet aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen.
Let op: Annuleren kan kosteloos via Whatsapp tot 48 uur van tevoren. Hierna worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.