Over Dynamiek Jeugd

Onze basis ligt in Utrecht en Leidsche Rijn, maar wij zijn ook beschikbaar buiten dit werkgebied.

Wie zijn wij?

Wij zijn Jilke, Lindy en Marit

Wij zijn bevlogen jeugdprofessionals en mediators die ouders en kinderen helpen om out of the box oplossingen te vinden. Ons uitgangspunt is dat je oplossingen bereikt wanneer begrip en vertrouwen in elkaar vergroot worden.

Out of the box
Snel beschikbaar
Persoonlijk
Erkende jeugdprofessionals & mediators
Neem contact op

Wij hebben ruim 18 jaar ervaring, vanuit de Raad voor de Kinderbescherming, met onderzoek en advisering op het gebied van gezag, hoofdverblijf en zorgregelingen. In onze eigen praktijk gaan wij om de tafel met ouders, kinderen en hun netwerk om de wensen en drijfveren die onder het conflict bedolven zijn geraakt, naar voren te halen en gezinnen een nieuw perspectief te bieden.

We hebben een persoonlijke, nuchtere en reële aanpak. Door het gesprek aan te gaan, zetten jullie je wensen om in afspraken, waar jullie als ouders mee verder kunnen.

Lindy 06-55722291

Marit 06-20718751

Jilke 06-24463781

* Op het toepassen en het voeren van de naam SCHIPaanpak rust licentie zodat cliënten en hun verwijzers weten dat de door hun gecontracteerde SCHIP-behandelaar voldoet aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen. * MfN Registermediators zijn gekwalificeerd en erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). * Onze jeugdprofessionals zijn SKJ geregistreerd.