Trajecten

Wij bieden maatwerk trajecten aan op het gebied van ouderschapsbemiddeling.

Maatwerk

ook bij complexe scheiding

Dynamiek Jeugd is er voor alle ouders die niet samen verder gaan en waarbij het niet lukt om gezamenlijk ouderschap vorm te geven. De hulp die Dynamiek Jeugd biedt is altijd maatwerk. Wij bieden onderstaande trajecten, maar ook combinaties van trajecten. Wij kijken samen met ouders wat er nodig is en passen ons aanbod daarop aan. Het is bij ons mogelijk om mensen uit het netwerk te betrekken die kunnen bijdragen om tot oplossingen te komen. Vanwege de intensiteit en om aan alle betrokkenen recht te doen, doen wij de gesprekken met zijn tweeën.

Ouderschapsbemiddeling

ook bij complexe scheiding

Dynamiek Jeugd biedt ouders bij wie het niet goed lukt om afspraken met elkaar te maken voor de kinderen, bemiddelingsgesprekken. In deze gesprekken wordt gewerkt aan gezamenlijke afspraken, respectvolle benadering en herstel van communicatie

In het voortraject onderzoeken wij in hoeverre bemiddeling mogelijk is. Waar de bemiddeling zich op zou moeten richten en wij spreken met kind(eren), om hun wensen en grenzen mee te laten wegen in het traject. Kind(eren) hebben een eigen contactpersoon bij Dynamiek Jeugd.

Tijdens de hoofdfase vinden er gesprekken plaats met ouders gericht op herstel van contact en communicatie.

In de eindfase worden afspraken gemaakt en eventueel op papier gezet. Deze afspraken richten zich op het heden en de toekomst en ondervangen ook een eventuele terugval.

opvoedingsondersteuning bij scheiding

ook bij complexe scheiding

De opvoedondersteuning die Dynamiek Jeugd biedt, is praktisch van aard, aangevuld met psycho-eductie. Hoe bereid je je kind voor op de overdracht? Hoe ga je om met weerstand bij jezelf of bij je kind? Hoe vul je je omgangsmomenten betekenisvol in? Wij geven tips en informatie en bespreken na hoe het gegaan is.

De SCHIP aanpak

Relatietherapie

Op zoek naar relatietherapie tijdens of na scheiding? Dan is de Schip aanpak mogelijk iets voor jullie.

Onverwerkte pijn en geschonden vertrouwen maakt de samenwerking tussen ex-partners ingewikkeld. Hierdoor kun je ongewild in een complexe echtscheiding belanden. De SCHIPaanpak is een post relationeel rouwtraject dat je als ex-partners samen doorloopt. Er is aandacht voor datgene wat je als ex – partners hebt verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen.

De letters van SCHIP staan voor de vijf fases in het traject

  • Samenkomen
  • Conflict- en verliesverheldering
  • Helpend Horen
  • Integratie
  • Partnerschap

In ongeveer 12-15 gesprekken kom je samen, met als doel om samen verder te kunnen als partners in ouderschap.

Parallel ouderschap

Wanneer één of meerdere trajecten zijn ingezet, maar de onderlinge communicatie blijft leiden tot strijd, kan het traject Parallel ouderschap uitkomst bieden. Hierbij richten één of beide ouders zich, in een eigen traject, op hun eigen mogelijkheden om uit de strijd te blijven. De focus ligt op de relatie tussen de ouder en het kind en het steunen van het kind dat opgroeit in twee verschillende opvoedsituaties. Thema’s hierbij: omgaan met eigen emoties en neutraal spreken over de andere ouder..

Omgangsbegeleiding

Omgangsbegeleiding van Dynamiek Jeugd richt zich op kinderen van scheidende of gescheiden ouders waar het contact tussen de uitwonende ouder en het kind/de kinderen niet tot stand komt of moeizaam verloopt. Omgangsbegeleiding helpt bij het herstellen van het contact. Ouders worden via ouderschapsgesprekken ondersteund om tot duurzame afspraken over onder andere een contact- of omgangsregeling te komen. Daarnaast wordt opvoedingsondersteuning geboden aan beide ouders waarbij onder andere aandacht is voor:

  • De toeleiding van het kind naar de omgang
  • Invulling geven aan de omgang
  • Het opvangen van het kind na de omgang

Kindgesprekken

Kindgesprekken zijn in verschillende trajecten van belang. In deze gesprekken is er aandacht voor de beleving van het kind, de wensen, mogelijkheden en beperkingen van het kind en uitleg aan het kind.

Netwerk

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om het netwerk te betrekken. Het netwerk is vaak (emotioneel) betrokken bij gezinnen. Het kan helpend zijn als zij aan een deel van jullie traject deelnemen, zodat zij met jullie meegroeien naar en nieuwe samenwerking en een bijdrage kunnen leveren ter ondersteuning.

Familiemediation

Bij mediation kiezen partijen er samen voor hun conflict op te lossen via bemiddeling van een neutrale, onafhankelijke derde; de mediator. Familiemediation is een specialisatie.

Wat wij hierin voor jullie kunnen betekenen

In tegenstelling tot het uitvechten van een conflict in de rechtbank met twee advocaten, zorgt mediation voor minder stress en besparing van veel geld en tijd. Daarbij heb je zelf de regie in handen. Een mediationtraject wordt succesvol afgerond als beide partijen zich gehoord en erkend voelen én tevreden zijn met de gevonden oplossing. Dat wat jullie met elkaar afspreken wordt opgeschreven in een vaststellingsovereenkomst of een echtscheidingsconvenant. Als er kinderen zijn, is het ouderschapsplan een vast onderdeel van de mediation.

Ook wanneer jullie in een complexe scheiding terecht zijn gekomen of er al jaren in zitten en de stress zo hoog is en je geen uitweg meer ziet, kunnen wij iets voor jullie betekenen.

Hoe verloopt een mediation traject?

Kennismaking, informatie over het proces, de mediator toetst of mediation voor jullie geschikt is, de kosten (en de verdeling) van de mediation en de mediation-overeenkomst worden besproken.

Voor de mediation start wordt de mediation-overeenkomst getekend, met de spelregels, de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid en de (verdeling van) de kosten.

Er wordt aandacht besteedt aan de scheidingsmelding, het conflict/de knelpunten en de verschillende belangen en drijfveren daarachter. De verschillende gespreksonderwerpen zijn allereerst de kinderen, maar ook de woning, inboedel, financiën en alimentatie.

Jullie afspraken worden op papier gezet in een voorlopige vaststellingsovereenkomst (bij samenwoners) of echtscheidingsconvenant, met ouderschapsplan en een partner- en/of kinderalimentatieberekening. Zijn jullie akkoord, dan wordt er een moment afgesproken voor ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Ondertekening van het echtscheidingsconvenant vindt dit plaats bij de advocaat, die de stukken indient bij de rechtbank

Wanneer de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, moet deze worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand en is de scheiding definitief.

Mediation na de scheiding

Er kunnen vele redenen zijn om ná een scheiding (terug) te gaan naar een mediator. Levensomstandigheden zijn veranderlijk; de kinderen worden ouder en ervaren de afspraken in het ouderschapsplan niet meer als passend. Er komt een nieuwe partner bij of het inkomen wijzigt. Dit en andere zaken kan ervoor zorgen dat je (opnieuw) met elkaar om de tafel wilt voor hernieuwde afstemming. Wij zijn er ook dan om jullie verder te helpen.